AKADEMIJA WALDORF MARIBOR

IZOBRAŽEVANJE WALDORFSKIH UČITELJEV


Naslednje izobraževanje se prične 2021


prijave sprejemamo do 26.2.2021 oz. do zapolnitve mest


Pred vpisom je mogoče prisostvovati na predavanjih in delavnicah.

V kolikor si to želite, izpolnite info prijavnico.
Primer 3. mesečnega urnika.Si želite delati kot učitelj ter se ob kreativno-umetniškem ter miselno-filozofskem udejstvovanju osebnostno in
duhovno razvijati?
Si želite prostor za kreativni razvoj svojih potencialov v majhni skupini v katero prispevate s svojo osebnostjo ?

Če je vaš odgovor pritrdilen,
potem ne odlašajte,vpišite se


v program za waldorfske UČITELJE

vpisujemo vsaki 2 leti


naslednje izobraževanje se prične 2021

prijave sprejemamo do 26.2.2021 oz. dokler se ne vpiše 15 študentov.
v program za waldorfske VZGOJITELJE

vpisujemo vsake 4 leta


prijave za naslednje izobraževanje sprejemamo do 26.2.2021
oziroma izobraževanje pričnemo izvajati po tem, ko se vpiše 10 študentov.


Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se želijo usposobiti za učitelja ali vzgojitelja v waldorfskih šolah in vrtcih ter
spoznati načela in prakso waldorfske pedagogike. Temelji na študijskem delu antropozofskih osnov pedagogike,
razvoja človeka in človeštva, na umetniškem ustvarjanju in spoznavanju metodično-didaktičnih znanj in sposobnosti.


Osnovne oblike dela so predavanja, umetniške delavnice, samostojno delo
(pisne naloge in praktični izdelki), praksa v obliki hospitacij.
Nosilci vsebin: so docenti iz Slovenije in tujine
Vrsta: izobraževanje ob delu
Časovni okvir:
3 leta

2 petka mesečno (18.00 – 21.00)
1 vikend mesečno ( petek od 18.00 do nedelje 13.00),
2 poletna seminarja  (predvidoma v drugem tednu julija  po 6 dni)
Jezik: kadar so predavanja v tujem jeziku, se simultano prevajana v slovenščino
Hospitacije so del pedagoških obveznosti, ki jih študentje opravljajo na
različnih waldorfskih šolah doma in v tujini (3 hospitacije po 5 – 10 dni)
Šolnina za vas 3 leta je 5.580 EUR, ki jo je mogoče plačati v največ 36 zaporednih mesecih
Dodatni stroški: bivanje na poletnem seminarju
Kraj: petki in vikendi - Waldorfska šola Maribor, Valvasorjeva 75, Mariborbr
Poletni seminarji: izven Maribora


Po uspešno zaključenem izobraževanju si študent pridobi naziv
waldorfski učitelj ali waldorfski vzgojitelj ali pomočnik waldorfskega vzgojitelja.


Rastimo skupaj !

Dodatne informacije: nada.bela18@gmail.com Rastimo skupaj