AKADEMIJA WALDORF MARIBOR

IZOBRAŽEVANJE WALDORFSKIH UČITELJEV

Izobraževanje za umetnost vzgoje


"Tudi najmodrejši se lahko od otrok neizmerno veliko nauči."

R. Steiner


Waldorfski učitelj in vzgojitelj ima veselje do medčloveških stikov in navdušenje nad preoblikovanjem in negovanjem odnosov. Zato postanejo ljudje waldorfski učitelji in vzgojitelji iz ljubezni do otrok in mladostnikov ter iz navdušenja nad učenjem. Samozaupanje, notranja gibljivost, strokovno znanje, emocionalne in socialne kompetence so ključne veščine za poklic učitelja. Biti učitelj v 21. stoletju, zahteva ob dobri strokovni podlagi vedno tudi sposobnost samorazvoja in samovzgoje. Akademija Waldorf Maribor nudi v tem smislu usmerjeno izobraževanje, ki traja 3 leta (petki, vikendi, intenzivi). Vrsta izobraževanja: ob delu. Časovni okvir: srečanja so razdeljena na petke (18.00 - 21.00), izobraževalne vikende (vsak vikend se prične v petek ob 18.00 in zaključi v nedeljo ob 13.00) in 2 poletna seminarja (vsak traja po 7 dni).

Naši otroci so vrata v prihodnost

Vzgojitelji in učitelji se poglabljamo v tisto, kar je marsikomu samoumevno: v razvoj otrok, posameznikov, ki prihajajo za nami in bodo oblikovali svet, ko se bo umirila naša aktivna vloga v njem. Zato je neizmerno pomembno, kaj in kako otroci doživljajo v svoji rani mladosti. Več kot si morda mislimo, lahko prispevamo k njihovemu razvoju in sposobnosti, da bodo v odraslem obdobju kot svobodne, odgovorne, zadovoljne in samostojne osebnosti našli svoje mesto v  svetu in aktivno prispevali k dobrobiti in razvoju družbe.Akademija Waldorf Maribor že 25 let organizira tovrstno izobraževanje, ki je skozi sodelovanje z mnogimi waldorfskimi šolami doma in v tujini tudi praktično podkovano. Redni gostujoči docenti prihajajo iz različnih evropskih držav.


Za naslednje izobraževanje sprejemamo prijave do 26.2.2021oziroma

izobraževanje pričnemo izvajati po tem, ko se vpiše 15 študentov.t
Pred vpisom je mogoče prisostvovati na predavanjih in delavnicah.

V kolikor si to želite, izpolnite info prijavnico.

Si želite delati kot učitelj ter se ob kreativno-umetniškem ter miselno-filozofskem udejstvovanju osebnostno in
duhovno razvijati?
Si želite prostor za kreativni razvoj svojih potencialov v majhni skupini v katero prispevate s svojo osebnostjo ?

Če je vaš odgovor pritrdilen,
potem ne odlašajte,vpisujemo


v program za waldorfske UČITELJE

vpisujemo vsaki 2 leti - prijavnica


program bomo izvedli, v kolikor bo vpisanih najmanj 15 študentov

v program za waldorfske VZGOJITELJE

vpisujemo vsaki 4 leti - prijavnica


program bomo izvedli, v kolikor bo vpisanih najmanj 10 študentov


Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se želijo usposobiti za učitelja ali vzgojitelja v waldorfskih šolah in vrtcih ter
spoznati načela in prakso waldorfske pedagogike. Temelji na študijskem delu antropozofskih osnov pedagogike,
razvoja človeka in človeštva, na umetniškem ustvarjanju in spoznavanju metodično-didaktičnih znanj in sposobnosti.


Osnovne oblike dela so predavanja, umetniške delavnice, samostojno delo
(pisne naloge in praktični izdelki), praksa v obliki hospitacij.
Nosilci vsebin: so docenti iz Slovenije in tujine
Vrsta: izobraževanje ob delu
Časovni okvir:
3 leta

2 petka mesečno (18.00 – 21.00)
1 vikend mesečno ( petek od 18.00 do nedelje 13.00),
2 poletna seminarja  (predvidoma v drugem tednu julija  po 6 dni)
Jezik: kadar so predavanja v tujem jeziku, se simultano prevajana v slovenščino
Hospitacije so del pedagoških obveznosti, ki jih študentje opravljajo na
različnih waldorfskih šolah doma in v tujini (3 hospitacije po 5 – 10 dni)
Šolnina za vas 3 leta je 5.580 EUR, ki jo je mogoče plačati v največ 36 zaporednih mesecih
Dodatni stroški: bivanje na poletnem seminarju
Kraj: petki in vikendi - Waldorfska šola Maribor, Valvasorjeva 75, Mariborbr
Poletni seminarji: izven Maribora


Po uspešno zaključenem izobraževanju si študent pridobi naziv
waldorfski učitelj ali waldorfski vzgojitelj ali pomočnik waldorfskega vzgojitelja.


Rastimo skupaj !

Dodatne informacije: nada.bela18@gmail.com Rastimo skupaj