AKADEMIJA WALDORF MARIBOR

IZOBRAŽEVANJE WALDORFSKIH UČITELJEV

Waldorfska pedagogika

Temeljni cilj waldorfske pedagogike je spodbujati razvoj svobodnih, moralno odgovornih in družbeno aktivnih posameznikov. Takšno delo z otroki in mladostniki terja ustrezno osebnostno naravnanost in pedagoško izobrazbo.
Pedagoško šolanje, ki ga ponujamo v Akademiji Waldorf Maribor, je usmerjeno k tem potrebam in ciljem. Utemeljeno je na antropozofskih zakonitostih poznavanja človeka – t.i. vedi o človeku – in človeku tudi v celoti namenjeno.
Naš izobraževalni okvir ponuja širok obseg dejavnosti. Naštejmo le nekatere:

  • Natančna obravnava filozofskih osnov za razumevanje človeka kot celostnega – fizičnega, duševnega in duhovnega – bitja.
  • Spoznavanje raznolikih, na izkušnjah utemeljenih učnih metod.
  • Šolanje sposobnosti opazovanja in zaznavanja lastnega doživljanja. 
  • Seznanjanje s pedagoškimi načeli, ki omogočajo, da v poklicnem in vsakdanjem življenju ravnamo suvereno in kar najbolj skladno s situacijo.
  • Vzpostavljanje okolja, ki spodbuja intenzivno osebnostno rast ob srečanju z ustvarjalno, upodobitveno in socialno umetnostjo.
  • Poglobljeno spremljanje vsakega posameznika na področju pedagoškega dela in osebnostnega razvoja.
  • Socialno učenje, usvajanje sposobnosti javnega nastopanja, skupinskega dela in šolanje ravnanja v konfliktnih situacijah.

Več o značilnostih izobraževanja >