AKADEMIJA WALDORF MARIBOR

IZOBRAŽEVANJE WALDORFSKIH UČITELJEV

Kurikulum

V izobraževanju je poudarek na strokovnih vsebinah , kot so veda o človeku, metodika in didaktika različnih predmetov, razvoj otroka in mladostnika, človekov osebnostni razvoj, ter različnih umetnostih : umetnost govora, evritmija, slikanje, oblikovanje in glasba.

Te vsebine ponujajo osnovna znanja za poučevanje na waldorfskih šolah, poseben poudarek pa namenjajo razrednemu pouku. Specialna znanja in metodike (s področij tujih jezikov, ročnih del, glasbe, telesne vzgoje in drugih) niso vključena v program.

Pedagogi z večletnimi izkušnjami, ki so del našega organiziranega izobraževanja, izvajajo tudi posebne delavnice za otroke, mladostnike, odrasle, starostnike in ljudi s posebnimi potrebami. Delavnice obsegajo dejavnosti z različnih področij: umetniškega, pedagoškega, rokodelskega in ročnodelskega, jezikovnega in podobno.